Halvädelstenar

Kristaller & ädelstenars egenskaper

Fascinationen för kristaller och ädelstenar är något som följt med människan under lång tid. Redan ca 25 000 år fKr. användes amuletter och talismaner både som vackra smycken och för dess beskyddande och magiska krafter som dessa amuletter tillskrevs. Och redan omkring år 315 f.Kr. kom de första skrifterna om ädelstenars helande kraft. Långt senare, då upplysningstiden kom med nya strömningar skedde ett skifte och en mer skeptisk hållning gällande kristallers läkande krafter trädde in. I dag har intresset för kristaller och dess spirituella egenskaper åter vuxit sig stark, och även om det inte finns några, enligt vad jag kan hitta, vetenskapliga studier gällande kristallers förmågor, så finns det studier kring kristallers vibrationer som de skickar ut. Det ska bli spännande att se huruvida ny teknik på sikt kan ge en bredare bild kring detta.

 Jag tänker så här; oavsett vilken hållning du har till kristallers sagda egenskaper är det ju en fin tanke att en viss sten kan symbolisera vissa egenskaper.  Och kan medvetenheten om att en viss sten symboliserar vissa specifika egenskaper fungera som en påminnelse om att nå kontakt med de sidorna hos oss själva? Bara det att veta att tex. rosenkvarts är en sten för kärlek som sägs öppna hjärtat och att månstenen är en fin sten för den som önskar en nystart i livet gör i alla fall mig glad och harmonisk i sinnet. Att då välja att bära ett smycke för just det som tilltalar dig själv eller det du vill förstärka hos dig själv är ju en jättefin tanke!

Med det sagt följer här en förteckning över kristallers sagda spirituella egenskaper, inget (vad jag vet) med grund i västerländsk vetenskaplig forskning, utan för dig att relatera till precis på det sätt som du själv vill och känner är rätt för dig!Agat

Agat är en jordande sten som har en balanserande och stärkande inverkan på våra sinnen, såväl emotionellt som intellektuellt. Den har en lindrande och lugnande inverkan och stimulerar medvetandet och de mentala funktionerna. Agaten stärker också självförtroendet och acceptans av det egna jaget. Agaten verkar långsamt och bygger över tid en enastående styrka. Agat kopplas samman med en positivt inverkan på alla chakran. 


Akvamarin

Akvamarin har en lugnande inverkan på sinnet. Med lugnande energier bidrar den till minskad stress och ett harmoniserande samspel med omgivningen. Akvamarin stärker den egna ansvarskänslan och bygger mod. Samtidigt som den stärker förmågan att stå upp för sig själv och   minskar rädsla, verkar den också bidragande till en ökad känslighet. Akvamarin bjuder in till ett högre spirituellt medvetande, underlättar kontakten mellan den fysiska och andliga kroppen och lämpar sig därför mycket väl att ha med sig vid meditation. Primär chakra för akvamarin är halschakrat. 


Amazonit

Amazonit är en av de kraftfullaste stenarna då det kommer till  lugn och harmoni. Den har en lugnande inverkan på såväl nervsystem som hjärna, och öppnar upp kontakten mellan vår fysiska kropp och vårt sinne. Den verkar för god hälsa och hjälper oss att filtrera information och knyta an till vår intuition. Amazonit har en energimässigt balanserande inverkan vilket även verkar balanserande då det kommer till vår personlighet. Primärchakra för amazonit är hjärtchakrat.


Ametist 

Ametist är en kraftfull sten med intensivt spirituell vibration. Den verkar beskyddande och läkande, och dess renande energier bidrar till ökad känsla av sinnligt fokus och klarhet. Ametist stärker vår intuition och vårt sunda förnuft, samt bjuder in kärlek och omtanke.  Primärchakra för ametist är tredje ögat.


Apatit  

Apatit bär naturen av  inspiration och motivation. Den vitaliserar energiförråd och ett öppet sinne samt stärker kreativitet och tankeförmåga. Apatit verkar förtydligande och förstärkande av kunskap och sanning, och har samtidigt en lugnande och helande inverkan. Blå apatit är särskilt associerad till andlig vägledning på ett högre plan. Primärchakra för apatit är halschakrat.


Bergkristall ( klar kvarts)

Bergkristallens egentliga namn är klar kvarts och är en av de mest användbara kristallerna. Den är inte bunden till ett specifikt område, utan är en fin allmännhelare som verkar genom att förstärka stundens aktuella sinnestillstånd. Bergkristallen ger klarhet på alla plan och ger näring till helande energier. Dess energier står för klarhet, vakenhet, balans och samklang, och har energimässigt en balanserande, fokuserande och förstärkande inverkan. Bergkristall sägs ha en positivt inverkan på alla chakra.


Citrin

Kristallen citrin symboliserar solens värmande kraft. Den sägs stärka kreativitet och vitalisera sinnet, citrinen är också en sten för ökad självkänsla och självförtroende. Denna magiskt vackra kristall som skiftar i gyllene nyanser kopplas även till attraktion och bibehållandet av rikedom. Citrinens primärchakra är solarplexus. 


Jaspis

Jaspis har en jordande inverkan på kroppen och sinnets energier. Det är en mycket närande sten som har en stödjande och lugnande inverkan vid stress. Jaspis har en balanserande inverkan och inger mod att möta utmaningar. Den verkar beskyddande och främjar förmågan att möta sig själv på ett ärligt sätt.  

Den gröna jaspisen stimulerar särskilt hjärtchakrat.


Kunzit

Kunzit är en kristall för universell kärlek och hög andlig vibration. Den sägs inverka stärkande för kreativitet och ödmjukhet. Kunzit är en sten för romamtik som sägs hela, lugna och balansera. Primärchakra för Kunzit är hjärtchakrat. 


Kvarts

Kvarts är en grupp stenar som verkar intensivt gällande healing och energi. De verkar energimässigt bearbetande och balanserande, och har en positiv inverkan på energiblockeringar.  


Lapis Lazuli

Lapis Lazuli sägs motverka stress, främja lugn och stillhet. Det är en sten som sägs stödja sinnets högre förmågor, och genom en balanserande inverkan, och ett bekräftande av självmedvetandet, fungera stöttade i att ge uttryck för ditt innersta  jag.  Primär chakra för Lapis Lazuli är tredje ögat.   


Larimar

Larimar är jordande och öppnar upp kontakten med jordgudinnans energier och kontakten med naturen. Den står för kärlek, fred och lugn, och har en harmonisk inverkan på kroppen och själens samverkan med nya energier och hjälper till att lösa upp begränsningar. Den frisätter kreativitet och öppnar upp sinnet då du vill kommunicera från ditt hjärta och din sanning. Larimar är en sten för villkorslös kärlek och lycka. Larimar kopplas samman med chakra för hjärta, hals, tredje ögat och kronchakrat.


Mookait

Mookait, även kallad australiensisk jaspis, ses som en kristall som ger perspektiv på livet genom att balansera inre och yttre erfarenheter. Den sägs vara en kraftfull healing sten som bidrar till stabilitet och perspektiv på livet. Mookait kan hjälpa dig att se möjligheter på ett objektivt sätt och genom att vägleda dig i en riktning som känns rätt för dig. 


Månsten

Månstenen är en fin sten för den som vill ha en nystart i livet. Den balanserar energier, stärker intuitionen och den empatiska förmågan, samt har en kraftfullt lugnande inverkan på känslorna. Likt månen är månstenen reflekterande och uppfylls av receptiv, feminin energi. Och just så som månens tilltagande och avtagande faser medvetandegör månstenen alltings återkommande föränderlighet.


Rosenkvarts

Rosenkvarts är en kraftfull emotionell healer som varsamt byter ut negativa energier mot kärleksfulla vibrationer. Den genomstrålar kärlek, öppnar hjärtat, stärker kärleken till dig själv och har samtidigt en lugnande, uppbyggande inverkan. Rosenkvartsen verkar bidragande i att öppna sinnet för skönhet och kärlek på alla plan och är den mest betydelsefulla kristallen för hjärtat och hjärtchakrat.  


Rökkvarts

En jordande och förankrande kristall. Rökkvartsen sägs motverka stress och främja lugn. Den ses som en beskyddande sten som jordar sinnet och försiktigt löser upp rädslor, samtidigt som den hjälper till att manifestera dina drömmar. Primärchakra för rökkvarts är baschakrat.